Adatvédelmi nyilatkozat

A GERGELYFOOD.HU MUNKATÁRSAI FELELŐSSÉGET ÉREZNEK AZ ADATOK ÉS A MAGÁNSZFÉRA VÉDELMÉÉRT. MEGGYŐZŐDÉSÜNK, HOGY SZOLGÁLTATÁSAINK ÁTLÁTHATÓSÁGA, SZEMÉLYES JELLEGE ÉS MEGBÍZHATÓSÁGA FONTOS CÉL. ÖRÖMMEL FOGADNÁNK, HA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT TARTALMÁVAL MEGISMERKEDNE, ÉS TÁJÉKOZÓDNA A SZEMÉLYES ADATOK BEGYŰJTÉSÉNEK, FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK MÓDJÁRÓL.

1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATRÓL

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a GERGELYFOOD.HU európai személyesadat-gyűjtési és felhasználási tevékenységét ismerteti. A www.gergelyfood.hu oldalon található jelen nyilatkozatunk minden olyan esetre vonatkozik, amikor webhelyünk, mobil alkalmazásunk, közösségi médiabeli oldalunk vagy nyomtatott anyagunk erre hivatkozik. Ha viszont a személyes adatokat egy másik, nem a Gergely Food Kft. által üzemeltetett webhely használja, akkor a jelen Adatvédelmi nyilatkozat annak ellenére sem érvényes, hogy a külső webhelyre saját webhelyünkön esetleg hivatkozunk.

Az új fejlesztések szükségessé tehetik a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítását. A Gergely Food Kft. az esetleges változások követése érdekében javasolja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat időszakonkénti, ismételt tanulmányozását. Lényegesebb változás esetén igyekszünk az érintetteket aktívan értesíteni.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontja: 2022. február 1.

2.1 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha telefon, e-mail, közösségi média vagy online űrlap közvetítésével cégünkhöz fordul, igényét ügyfélszolgálati adatbázisunkban regisztráljuk. Regisztrálhatjuk nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, valamint a megadott egyéb személyes adatokat.

Ezeket az adatokat kizárólag a válasz megadásához, panaszának rendezéséhez, valamint a személyhez kötődő adatok eltávolítását követően termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk fel.

Személyes adatait legfeljebb két éven keresztül tároljuk.

2.2 WEBHELYÜNK FELKERESÉSE ÉS ALKALMAZÁSAINK HASZNÁLATA

Webhelyeink és alkalmazásaink használatakor műszaki adatokat gyűjtünk eszközéről, valamint az ott végzett műveletekről.

Példák az általunk gyűjtött adatokra: Eszközének IP-címe, Eszközén futó operációs rendszer és böngészőprogram adatai.

2.3 ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA ÉS KIADÁSA KÜLSŐ FELEK SZÁMÁRA, ILLETVE ADATOK VÁSÁRLÁSA

MILYEN KÜLSŐ FELEK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?

A Gergely Food Kft.  az Ön személyes adatait nem bocsátja áruba, másnak át nem adja.

MILYEN KÜLSŐ FELEKTŐL KAPUNK ÖNRŐL ADATOKAT?

A Gergely Food Kft. külső felektől nem gyűjt személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Ha külső felektől származó adatokat gyűjtünk vagy használunk fel, ehhez minden esetben előzetes hozzájárulását kérjük.

2.4 ADATAINAK TÁROLÁSA

Személyes adatait különféle rendszerekben és adatbázisokban tároljuk. Mivel pontosan tisztában vagyunk annak jelentőségével, hogy az Ön adatait biztonságban tartsuk, azokat a legkülönfélébb műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védjük elvesztés és visszaélés ellen. Rendszereink és alkalmazásaink biztonságáról a vonatkozó szabványok szerint gondoskodunk.

3. AZ ÖN MAGÁNSZFÉRÁHOZ FŰZŐDŐ JOGAI

ADATAIRA VONATKOZÓ BETEKINTÉSI, HELYESBÍTÉSI ÉS ELTÁVOLÍTÁSI IGÉNYEK

Ha tájékoztatást kíván kapni az Önről tárolt adatokról, szíveskedjék ezt felénk jelezni, és mi elküldjük Önnek személyes adatainak összefoglalóját. Ez térítésmentesen történik. Az adatok pontatlansága esetén, illetve, ha azok tárolása az adatvédelmi törvényekbe ütközőnek tűnik, akkor elvégezzük a helyesbítést, illetőleg eltávolítást.

ADATFELHASZNÁLÁS MEGTILTÁSA

Igényelheti azt is, hogy adatait a továbbiakban ne használjuk fel bizonyos célokra, például profilépítésre vagy közösségi oldalak felé való továbbításra. Ha korábban hozzájárult is adatainak felhasználásához, ezt a hozzájárulását visszavonhatja.

KÉRDÉSEK ÉS PANASZOK

Az Adatvédelmi nyilatkozatot érintő esetleges kérdéseit szíveskedjék az info@gergelyfood.hu  e-mail-címen feltenni.

Ha elégedetlen adatainak felhasználási módjával, illetve adatvédelmi kérésére vagy kérdésére adott reakciónkkal, akkor az országa szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál is panaszt tehet.

HOGYAN FORDULHAT HOZZÁNK, ÉS HOGYAN REAGÁLUNK MEGKERESÉSÉRE

Igényeit úgy jelentheti be, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatra mutató hivatkozást tartalmazó, illetve a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot közlő webhelyen rákattint a Kapcsolat hivatkozására, ott kikeresheti a www.gergelyfood.hu / Gergely Food Kft. vállalat elérhetőségét. Munkatársaink továbbítják kérését csoportunk megfelelő osztályához.

Kérését akkor utasíthatjuk el, ha személyazonosságát nem tudja igazolni, ha kérése nem indokolt vagy nem konkrét, illetve ha kérésének teljesítése sértené mások magánszféráját. Mindettől függetlenül négy héten belül választ kap.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.